ชาวเวอร์คิง จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื่องต้นให้แก่พนักงานในองค์กรประจำเดือนตุลาคม

บริษัท ชาวเวอร์คิง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื่องต้นให้แก่พนักงานในองค์กรประจำเดือนตุลาคม โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เนื่องจากบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝันทุกสถานการณ์อย่างมืออาชีพ อีกทั้งช่วยลดอุบัติเหตุรุนแรง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร