สำนักงานใหญ่

Address:
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, 700/494 หมู่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง ชลบุรี

Phone: (038) 454-369

Fax: (038) 454-529-30

Mobile: 085-911-8286, 083-989-2114