กระจก DS


กระจก DS (Double Safety Glass) คือกระจกที่มีคุณสมบัติรวมด้านความปลอดภัยของกระจก 2 ชนิด คือ กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass) และ กระจกลามิเนต (Laminated Glass) 

กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Temperd Glass)

เป็นกระจกที่ให้ความปลอดภัยแก่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่กระจกเกิดการแตกกระจาย  โดยจะแตกเป็นเม็ดเล็ก ๆ เหมือนเมล็ดข้าวโพด  ทำให้ไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเหมือนกระจกดิบธรรมดา (Float Glass) ทั่วไป  เป็นกระจกที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 650 องศาเซลเซียส และ ทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว  ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความแข็งแรงเชิงกล (Mechanical strength) และ เชิงอุณหภาพ (Thermal strength) มากกว่ากระจกดิบธรรมดา (Float Glass) 4-5 เท่า

กระจกลามิเนต (Laminated Glass) 

คือการนำเอากระจกตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไปมาประกับกัน  โดยมีแผ่นฟิล์มเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้ติดกันโดยใช้ความร้อน คุณสมบัติพิเศษของกระจกลามิเนต (Laminated Glass) คือในกรณีกระจกเกิดแตก  เศษกระจกจะไม่ร่วงหล่นทำอันตรายแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง  เนื่องจากมีแผ่นฟิล์มยึดตรึงอยู่ตรงกลาง

กระจก DS (Double Safety Glass) ผ่านการทดสอบคุณสมบัติด้านการทนความร้อน ความชื้น  และการทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกระทันหัน  โดยกรรมวิธีการทดสอบมีดังต่อไปนี้

* การทนความร้อน: ต้มในน้ำเดือด 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และไม่เกิดฟองหรือฟิล์มแยกตัว

* การทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกระทันหัน: วางไว้ในอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และเปลี่ยนไปวางในอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ทันที  และไม่เกิดฟอง หรือ ฟิล์มแยกตัว

กระจก DS (Double Safety Glass) จึงเป็นกระจกที่รวมความปลอดภัยของกระจกนิรภัย 2 ชนิด และ ทั้งมีความคงทนในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นหรือความร้อน

DS Glass


DS (Double Safety) Glass is a special type of glass that combine the safety features of two types of safety glass; tempered glass and laminated glass.

Tempered glass

provides safety to consumers at the time when the breakage of the glass occurs. It will crumble into small granular chunks instead of splintering into jagged shards as ordinary float glass creates. The granular chunks are less likely to cause fatal injury. The manuafacturing process of tempered glass is to heat the float glass in tempering furnace at 650C and then rapidly cool the heated glass. Its mechanical strength and thermal strength are 4-5 times of the ordinary float glass.

Laminated glass

Is another type of safety glass. It consists of two or more layers of glass, held together by interlayer film and heated in an autoclave. The interlayer film keeps the layers of glass bonded even when broken and its high strength prevents the glass from breaking up into sharp pieces.

Ds (Double Safety) Glass passed the following test procedures of heat and humidity resistance and thermal shock.

*Heat resistance: Boiled in 1000c boiling water for 2 hours. No bubbles appeared in between the layers of glasses and the bonded glass remained intact.

*Humidity resistance: Put in a room of 600c with relative humidity 95% for 50 hours. No bubbles or haze appeared.

*Thermal shock: Placed under the temperature of  -400C for 30 minutes, then removed to a temperature of 800C immediately. No bubbles or haze appeared and the interlayer film remained intact.

DS (Double Safety) Glass is therefore the glass of two safety features combined. It also has the tolerance to withstand environment under humidity or heat.