Symphony Series
S-400 IV

10 mm Tempered Glass  Semi-Frameless Door + Fixed Panels

รุ่นนี้ไม่มีขนาดสั่งตัด หน้างานเอียงได้ไม่เกิน 1.2 ซม.

หากหน้างานมีขนาดบวกลบไม่เกิน (+) 5 ซม. คิดราคาเพิ่ม จุดละ 2,000.-                                                               (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับบาน Fixed เท่านั้น

ราคาพิเศษขนาดมาตรฐาน (D70+F20)x180ซม. 14,050.-
ราคาพิเศษขนาดมาตรฐาน (D70+F30)x180ซม. 14,600.-
ราคาพิเศษขนาดมาตรฐาน (D70+F40)x180ซม. 15,000.-
ราคาพิเศษขนาดมาตรฐาน (D70+F50)x180ซม. 15,350.-
ราคาพิเศษเริ่มต้นที่   14,050 .-