Symphony Series
S-500

6 mm Temperd Glass 

Color: White  

 Folding door

เริ่มต้นสั่งตัดที่หน้างานขนาด 75-80 x 185 ซม.

เฟรมอลูมิเนียมเคลือบสีด้วยระบบ Anodizing

ไม่ลอกหรือขึ้นสนิมตลอดอายุการใช้งาน

ราคาพิเศษเริ่มต้นที่   9,400 .-