ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ ประเภท Royale Series

Royale Series คือฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ ประเภทบานเปลือย หรือกึ่งเปลือย ที่มีรูปแบบหลากหลาย สามารถสั่งผลิตได้ทั้งแบบบานประตูเปิด-ปิด บานฟิกซ์ บานเลื่อนหน้าตรง และบานเลื่อนเข้ามุม มาพร้อมกับกระจกนิรภัยเทมเปอร์ มาตรฐานมอก.ไทย ความหนาตั้งแต่ 6-10มม. อุปกรณ์ทำจากสเตนเลสสตีล เกรด 304 และเฟรมอลูมิเนียมแบบ Anodization สีไม่หลุดลอกและไม่ขึ้นสนิม และสามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดหน้างานจริง

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น Royale 2000

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำรุ่นบานเปิด พร้อมบานฟิกซ์ แบบเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 8 มม. หรือ 10 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น Royale 2000 Plus

กระจกกั้นอาบน้ำรุ่นบานเปิดเปลือย พร้อมบานฟิกซ์ แบบบานพับพิเศษ ป้องกันน้ำร้่วซึมได้ถึง 99% / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 10 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น Royale 5000

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Royale 5000 รูปแบบบานเลื่อนหน้าตรง แบบบานเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 10 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น Royale 5000 Plus

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Royale 5000Plus รูปแบบบานเลื่อนเข้ามุม แบบบานเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 10 มม. สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น Royale 6000

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Royale 6000 บานเปิด พร้อมบานฟิกซ์ แบบเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 6 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน
[…]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น Royale 7000

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Royale 70000 บานเลื่อนหน้าตรง แบบบานเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 10 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น Royale 7000 Plus

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Royale 7000 Plus รูปแบบบานเลื่อนเข้ามุม แบบบานเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 10 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More