โครงการ "SK ครบรอบ มอบรัก ให้น้อง" เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี ในการก่อตั้งบริษัท ชาวเวอร์คิง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR ประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศรินทร เมธีวัชรานนท์ ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน ได้ไปเยี่ยมเยียน พร้อมมอบทุนการศึกษา สิ่งของเครื่่องใช้ อุปโภคบริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กกำพร้าและพิการที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี

 

ShowerKing Celebrating its 24th Anniversary

On the occasion of ShowerKing's 24th Anniversary, Khun Sarindhorn Mativachranon together with the management team paid a visit to Pattaya Orphanage recently.  Not only donating convenient goods, but we also sponsored a scholarship and all the children at the orphanage were given a special meal and dessert.  At this joyful event, Fr. Veera Pungrad, the director of Pattaya Orphanage, was kindly present in welcoming us.