ShowerKing Manufacturing Co., Ltd

นับตั้งแต่ปี 2536 ShowerKing ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นผู้นำทางด้านฉากกั้นอาบน้ำในประเทศไทย ด้วยแนวคิด และ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดดีไซน์ที่ทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลง ไปในยุคปัจจุบัน

ความโดดเด่นของฉากกั้นอาบน้ำ ShowerKing คือ มีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ที่ใส่ใจในรายละเอียดของทุกขั้นตอนในการผลิตฉากกั้นอาบน้ำ เริ่มต้นตั้งแต่ทีม On-site technical consultant (OTC) เข้าสำรวจพื้นที่ในการติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำ จากนั้นจะส่งรายละเอียดทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยใช้เครื่องจักรในการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร์ มาตรฐานมอก. แบบอัตโนมัติ ประกอบกับทีมผลิตที่มีความแม่นและมีการตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล สำหรับฉากกั้นอาบน้ำ ShowerKing ทุกชุด

อีกทั้ง ฉากกั้นอาบน้ำ ShowerKing ยังมีทีมวิจัยที่ทำการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง อาทิเช่น บานพับของฉากกั้นอาบน้ำในรุ่น Royale 2000 Plus ที่ ShowerKing เป็นฉากกั้นอาบน้ำรายแรกและรายเดียวในประเทศที่มีบานพับสเตนเลส เกรด 304 ที่สามารถกันน้ำรั่วซึมได้ถึง 99%

นอกจากนวัตกรรมทางด้านบานพับแล้ว กระจกนิรภัยถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับฉากกั้นอาบน้ำ ทีมวิจัยของ ShowerKing จึงได้คิดค้นกระจกนิรภัย Double Safety Glass (DS Glass) ที่หากแตกจะปลอดภัย 100%  เศษกระจกไม่ร่วงหล่น เพราะ กระจก DS เป็นกระจกเทมเปอร์ 2 แผ่น นำมาประกบกัน โดยมีฟิล์มนิรภัยชนิดพิเศษเป็นตัวยึด  ผ่านการทดสอบคุณสมบัติด้านการทนความร้อน ความชื้น และการทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันได้

สำหรับรูปแบบของฉากกั้นอาบน้ำ ShowerKing มีให้เลือกถึง 12 รุ่น หลากหลายกว่า 40 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

ฉากกั้นอาบน้ำ บานเปลือย แบบประตูเปิด-ปิด ทั้งหน้าตรง / เข้ามุม 90องศา / เหลี่ยมเพชร 135องศา (รุ่น ROYALE 2000 PLUS & ROYALE 2000)

ฉากกั้นอาบน้ำ บานเปลือย แบบบานเลื่อน ทั้งแบบ 2 ตอน และ 3 ตอน (รุ่น ROYALE 7000 & ROYALE 5000)

ฉากกั้นอาบน้ำ บานเปลือย แบบบานเลื่อนเข้ามุม (รุ่น ROYALE 7000 PLUS & ROYALE 5000 PLUS)

ฉากกั้นอาบน้ำ กึ่งเปลือย แบบเปิดเปิด-ปิด ทั้งหน้าตรงและเข้ามุม 90องศา (รุ่น ROYALE 6000)

ฉากกั้นอาบน้ำ กึ่งเปลือย แบบบานเลื่อน 2 ตอน เฟรมอลูมิเนียมสีขาว (รุ่น SARINDA)

ฉากกั้นอาบน้ำ กึ่งเปลือย แบบบานเลื่อนเข้ามุม เฟรมอลูมิเนียมสีขาว (รุ่น SIERRA)

ฉากกั้นอาบน้ำ กึ่งเปลือย แบบบานเลื่อนโค้งเข้ามุม เฟรมอลูมิเนียมสีขาว (รุ่น SUPERO-ELITE)

ฉากกั้นอาบน้ำ บานมีเฟรม แบบบานเลื่อน 3 ตอน เฟรมอลูมิเนียม มี 3 สีให้เลือก คือ (สีขาว สีดำ สีเทา) (รุ่น SARANDON I PLUS)

ฉากกั้นอาบน้ำ บานมีเฟรม แบบบานเลื่อน 2 ตอน เฟรมอลูมิเนียม มี 3 สีให้เลือก คือ (สีขาว สีดำ สีเทา) (รุ่น SARANDON II PLUS)

ฉากกั้นอาบน้ำ บานมีเฟรม แบบบานเลื่อนเข้ามุม เฟรมอลูมิเนียม มี 3 สีให้เลือก คือ (สีขาว สีดำ สีเทา) (รุ่น SERENA I PLUS)

ฉากกั้นอาบน้ำ บานมีเฟรม แบบประตูเปิด-ปิด ทั้งหน้าตรง / เข้ามุม 90องศา / เหลี่ยมเพชร 135องศา เฟรมอลูมิเนียมสีขาว (รุ่น SAMANTHA I)

ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งยืนยันได้ถึงความเป็นหนึ่งทางด้านฉากกั้นอาบน้ำของ ShowerKing เสมอมา

ถ้าฉากกั้นอาบน้ำ … ต้อง
ShowerKing

VISION

วิสัยทัศน์ของฉากกั้นอาบน้ำ ShowerKing

ผู้นำด้านฉากกั้นอาบน้ำในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยนวัตกรรม รูปแบบดีไซน์ คุณภาพสินค้า และการบริการอันเป็นเลิศ

MISSIONS

พันธกิจของฉากกั้นอาบน้ำ ShowerKing

  1. มุ่งมั่นพัฒนา ฉากกั้นอาบน้ำ ด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งเรื่อง รูปแบบความสวยงาม และ การใช้งาน
  2. รักษาคุณภาพการผลิต การความคุมคุณภาพ ให้ฉากกั้นอาบน้ำมีความคงทน มีมาตรฐานด้าน ความปลอดภัยสูงสุด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งตลาดในประเทศ และ ต่างประเทศ
  3. ให้ความสำคัญกับการบริการทั้งก่อนและหลังการขายของฉากกั้นอาบน้ำทุกชุด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ ลูกค้า มีการปรับปรุง พัฒนา การบริการอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีมาใช้
  4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ โดยสนับสนุนให้รับการอบรมทั้งภายใน องค์กร และจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งปลูกฝังให้พนักงาน มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ ในการทำงาน และเป็นประชาชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ