Cleaners

ShowerKing มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับกระจกและอุปกรณ์หรือเฟรมของฉากกั้นอาบน้ำ สำหรับการดูแลรักษาฉากกั้นอาบน้ำให้ดูสะอาด เหมือนใหม่อยู่เสมอ

TefX คือ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจกฉากกั้นอาบน้ำ (แนะนำให้ใช้กับกระจกเคลือบสารนวัตกรรม UltraGuard x Teflon™)

Shower Klean คือ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอุปกรณ์บานเปลือยหรือเฟรมอลูมิเนียม

SHOWER KLEAN

ครีมทำความสะอาด SHOWER KLEAN […]

Read More

TefX

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก TefX by ShowerKing […]

Read More