Contact Us

สำนักงานใหญ่

700/494 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบล ดอนหัวฬ่่อ อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000

Email :contactus@showerking.co.th
Phone :(038) 454-369
Mobile :(066) 093-9911, (066) 105-9911
Fax :(038) 454-529-30

โชว์รูม

อาคารชาวเวอร์คิง 14/11 โครงการคาสเคด บางนา, ถนนบางนา-ตราด กม.5 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Email :showroom@showerking.co.th
Phone :(02) 062-9988, (095) 367-9966,
                                            (095) 369-6556, (095) 364-4554
Fax :(02) 062-9988