ShowerKing

นวัตกรรมใหม่กระจกกั้นห้องอาบน้ำ ดีไซน์สวย

ShowerKing เป็นผู้นำในการผลิตฉากกั้นอาบน้ำของประเทศ ที่เน้นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มีากกั้นอาบน้ำให้ลูกค้าเลือกหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด สำหรับผลิตภัณฑ์กระจกกั้นห้องอาบน้ำ ได้มีการพัฒนาวัสดุและเทคนิคพิเศษแบบใหม่ที่ทันสมัย และสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย 100% ด้วยกระจก มาตรฐานมอก. และทีมการผลิตที่มีความแม่นยำและมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ

ผลิตภัณฑ์กระจกกั้นห้องอาบน้ำ ShowerKing

 ShowerKing เรามีผลิตภัณฑ์กระจกกั้นห้องน้ำคุณภาพ ให้เลือกสรรหลากหลายตามความต้องการ โดยแบ่งกระจกกั้นห้องน้ำเป็น 2 Series ได้แก่ Royale series ที่เป็นกระจกบานเปลือย และ Frame series ที่เป็นกระจกบานมีเฟรม สำหรับใช้กั้นห้องน้ำและห้องอาบน้ำ ซึ่งแต่ละแบบได้รับการดีไซน์ในรูปทรงที่หรูหรา และมีความทันสมัย มีทั้งรูปแบบกระจกบานเลื่อน กระจกบานฟิกซ์ หรือ บานเปิด สามารถตอบโจทย์ห้องน้ำในฝัน ที่มีบานกระจกใสกั้นโซนอาบน้ำทรงสวยมาพร้อมนวัตกรรมกระจกนิรภัย Double Safety Glass (DS Glass) ที่หากแตก จะปลอดภัย เศษกระจกไม่ร่วงหล่น เพราะมีฟิล์มนิรภัยยึดเกาะกระจกไว้ โดยฟิล์มมีคุณสมบัติทนต่อความชื้นและความร้อนได้ดี

  • All
  • Royale Series
  • Frame Series
  • All
  • Frame Series
  • Royale Series

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น Royale 2000

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำรุ่นบานเปิด พร้อมบานฟิกซ์ แบบเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 8 มม. หรือ 10 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น Royale 2000 Plus

กระจกกั้นอาบน้ำรุ่นบานเปิดเปลือย พร้อมบานฟิกซ์ แบบบานพับพิเศษ ป้องกันน้ำร้่วซึมได้ถึง 99% / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 10 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น Royale 5000

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Royale 5000 รูปแบบบานเลื่อนหน้าตรง แบบบานเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 10 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น Royale 5000 Plus

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Royale 5000Plus รูปแบบบานเลื่อนเข้ามุม แบบบานเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 10 มม. สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น Royale 6000

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Royale 6000 บานเปิด พร้อมบานฟิกซ์ แบบเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 6 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน
[…]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น Royale 7000

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Royale 70000 บานเลื่อนหน้าตรง แบบบานเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 10 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น Royale 7000 Plus

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Royale 7000 Plus รูปแบบบานเลื่อนเข้ามุม แบบบานเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 10 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น SAMANTHA I

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Samantha I รูปแบบบานเปิดพร้อมบานฟิกซ์ แบบมีเฟรม สีขาว / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 4 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น SARANDON I PLUS

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Sarandon I Plus บานเลื่อน 3 ตอน หน้าตรงหรือเข้ามุม แบบมีเฟรม / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 4 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น SARANDON II PLUS

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Sarandon II Plus บานเลื่อน 2 ตอน หน้าตรงหรือเข้ามุม แบบมีเฟรม / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 4 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น SARINDA

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Sarinda บานเลื่อน 2 ตอน แบบมีเฟรม กึ่งเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 6 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน
[…]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น SERENA I PLUS

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Serena I Plus บานเลื่อนเข้ามุม แบบมีเฟรม / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 4 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น SIERRA

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Sierra บานเลื่อนเข้ามุม แบบมีเฟรม กึ่งเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 6 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน
[…]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น SUPERO-ELITE

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Supero-Elite บานเลื่อนโค้งเข้ามุม แบบมีเฟรม กึ่งเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์ มาตรฐานมอก. หนา 6 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

เลือกกระจกกั้นห้องน้ำ ราคาพิเศษ คุณภาพพรีเมียม

ShowerKing เราเป็นผู้นำด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ลูกค้าสามารถเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ฉากกระจกกั้นห้องน้ำ โดยเลือกใช้ กระจกนิรภัย Double Safety Glass (DS Glass) คุณภาพสูง นอกจากคุณสมบัติด้านความความแข็งแรง และปลอดภัยมากกว่ากระจกเทมเปอร์แล้ว ยังคงดีไซน์ที่สวยงาม ฉากกระจกกั้นโซนเปียกนี้จึงช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ให้ห้องอาบน้ำที่บ้านได้อีกด้วย