Contact us

สำนักงานใหญ่

700/494 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบล ดอนหัวฬ่่อ อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000

Email : contactus@showerking.co.th
Phone : (038) 454-369
Mobile : (066) 093-9911, (066) 105-9911
Fax : (038) 454-529-30

โชว์รูม

อาคารชาวเวอร์คิง 14/11 โครงการคาสเคด บางนา, ถนนบางนา-ตราด กม.5 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Email : showroom@showerking.co.th
Phone : (02) 062-9988
Mobile : (081) 304-5076
Fax : (02) 062-9988