ACCESSORIES
SHOWER KLEAN

คุณสมบัติของครีมทำความสะอาด SHOWER KLEAN 

สำหรับใช้ทำความสะอาดเฟรมอลูมิเนียมของฉากกั้นอาบน้ำ

อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ทำจากทองเหลืองชุบโครเมียม (SHOWER KLEAN สามารถขจัดคราบสบู่       และแชมพู ออกจากฝักบัวและก๊อกน้ำ หากเช็ดทำความสำอาดสม่ำเสมอ)

สุขภัณฑ์ที่ทำจากเซรามิคและอะคริลิค อาทิเช่น อ่างล้างมือ ถาดรองอาบน้ำ ชั้นวางของ ฯลฯ

ราคาพิเศษกระปุกละ   180 .-