ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ ประเภท Frame Series

Frame Series เป็นฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ ประเภทบานมีเฟรม ที่ผลิตด้วยกระบวนการ Powder-coating ทำให้สีไม่หลุดลอกและไม่ขึ้นสนิม มีสีเฟรมให้เลือกทั้งหมด 4 สีด้วยกัน คือ สีขาว สีดำ สีเงินซาฮาร่า และสีเทา บานมีเฟรมทุกรุ่นใช้กระจกนิรภัยเทมเปอร์ มาตรฐานมอก.ไทย หนา 4-6 มม. พร้อมระบบรางเลื่อนและลูกล้อที่ทนทานในการใช้งาน สามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดหน้างานจริง มีรูปแบบให้เลือกได้ทั้งแบบประตูเปิด-ปิด บานฟิกซ์ บานเลื่อนหน้าตรง บานเลื่อนเข้ามุม และบานเลื่อนโค้งเข้ามุม

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น SAMANTHA I

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Samantha I รูปแบบบานเปิดพร้อมบานฟิกซ์ แบบมีเฟรม สีขาว / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 4 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น SARANDON I PLUS

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Sarandon I Plus บานเลื่อน 3 ตอน หน้าตรงหรือเข้ามุม แบบมีเฟรม / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 4 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น SARANDON II PLUS

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Sarandon II Plus บานเลื่อน 2 ตอน หน้าตรงหรือเข้ามุม แบบมีเฟรม / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 4 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น SARINDA

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Sarinda บานเลื่อน 2 ตอน แบบมีเฟรม กึ่งเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 6 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน
[…]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น SERENA I PLUS

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Serena I Plus บานเลื่อนเข้ามุม แบบมีเฟรม / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 4 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น SIERRA

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Sierra บานเลื่อนเข้ามุม แบบมีเฟรม กึ่งเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์มาตรฐานมอก. ความหนา 6 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน
[…]

Read More

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ รุ่น SUPERO-ELITE

ฉากกั้นอาบน้ำ / ตู้อาบน้ำ / กระจกกั้นอาบน้ำ รุ่น Supero-Elite บานเลื่อนโค้งเข้ามุม แบบมีเฟรม กึ่งเปลือย / กระจกนิรภัยเทมเปอร์ มาตรฐานมอก. หนา 6 มม. / สามารถสั่งตัดตามหน้างาน […]

Read More